• http://www.bbs-bbxy.com/20181223329758183810.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223629605207018.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223542159949145.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223239295587296.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223158104286676.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223115874432178.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223781575172046.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223567234226124.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223050982221788.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223550573133348.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223551361694360.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223252212724811.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223226525176457.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223507086533755.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223840724403258.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223452260999775.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223222863602058.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223366868437105.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223922178416269.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223293515692658.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223587603063572.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223747437872280.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223334744356185.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223944228671312.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223704802984384.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223828638894898.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223564854067924.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223396871068681.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223602480584762.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223639425580695.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223640123265553.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223931569832885.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223824748253312.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223018211488289.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223100323218208.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223310076234081.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223960906616661.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223480363770416.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223070392241547.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223744877892558.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223867915807427.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223405067762410.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223277529741003.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223549627745514.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223172455838958.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223499766648093.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223237460719392.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223964579506897.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223131646356527.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223231236169759.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223876969348252.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223425181769783.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223164159197110.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223758223892405.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223896673836873.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223866292982045.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223164792020393.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223347367659059.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223428179078946.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223686752149813.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223452071995588.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223435892688074.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223509721429529.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223753631406030.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223892299691394.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223431135102515.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223777124131173.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223890396594419.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223950471616379.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223013361435571.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223003670282927.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223925889600556.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223545275438296.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223255549197176.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223201222192818.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223894326425033.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223556494766142.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223572440793932.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223159061910688.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223864671534505.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223691181586148.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223726093741937.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223978603463517.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223467540073575.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223242012975041.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223930812091638.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223774101012298.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223861531272987.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223995978029081.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223639597431323.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223339978333310.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223081679548213.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223288334841098.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223503843648648.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223558400417814.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223002447125861.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223484549728344.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223906510012660.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223050295780689.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/20181223417898141928.html
 •  
  公告栏
   
  通知
  2017“专升本”录取通知书发放第二次通...
  2017-05-26
  2017“专升本”录取通知书发放通知
  2017-05-19
  关于公布蚌埠学院2017年专升本各专业控...
  2017-04-26
  关于公布蚌埠学院2017年普通专升本招生...
  2017-04-20
  关于公布蚌埠学院2017年对口招生拟录取...
  2017-04-07
  关于公布2017年对口招生升学考试成绩的...
  2017-04-05
  关于安徽省2017年普通高等学校招生艺术...
  2016-12-23
  蚌埠学院2016年录取通知书发放通知(三...
  2016-08-19
   
  招生章程
  蚌埠学院2017年招生章程
  2017-06-11
  蚌埠学院2017年普通专升本招生章...
  2017-04-06
  2017年蚌埠学院面向中职毕业生对...
  2017-02-16
  安徽省2017年普通高等学校招生艺...
  2016-11-07
  蚌埠学院2016年招生章程
  2016-06-12
  蚌埠学院2016年普通专升本招生章...
  2016-02-26
  2016年蚌埠学院面向中职毕业生对...
  2016-02-03
  蚌埠学院2016年省外艺术类专业招...
  2016-01-12
   
   
  信息查询
  蚌埠学院2017年录取查询
  2017-07-19
  2017年蚌埠学院专升本考试成绩查...
  2017-04-20
  蚌埠学院2017年专升本招生考试申...
  2017-04-07
  2017年中职对口招生_市场营销成...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_食品科学与...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_计算机科学...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_学前教育成...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_机械设计制...
  2017-04-05
   
  历年资料
  蚌埠学院2016年招生计划及录取情况
  2017-06-11
  蚌埠学院2015年招生计划及录取数据
  2016-06-12
  蚌埠学院2015年各省录取情况
  2016-06-12
  蚌埠学院2014年各省文理科录取情况一览...
  2015-06-03
  蚌埠学院2014年各专业安徽省录取情况一...
  2015-06-03
  蚌埠学院2013年各专业录取情况一览表
  2014-03-20
  蚌埠学院2012年各专业录取情况一览表
  2013-05-01
  蚌埠学院2011年各专业录取情况一览表
  2012-03-22
   
  招生计划
  蚌埠学院2017年分省分专业招生计...
  2017-06-11
  2017年蚌埠学院面向中职毕业生对...
  2017-02-16
  蚌埠学院2016年分省分专业招生计...
  2016-06-12
  蚌埠学院2016年“专升本”招生计...
  2015-12-22
  蚌埠学院2015年分省分专业招生计...
  2015-06-16
  蚌埠学院2014年分省分专业招生计...
  2014-05-08
  蚌埠学院2013年分省分专业招生计...
  2013-05-06
  蚌埠学院2012年分省分专业招生计...
  2012-05-02
   
   
  友情链接
   
   
  考生问答
  蚌埠学院2017级新生报到须知
  2017-08-30
  蚌埠学院2017年秋季新生公寓用品配备一...
  2017-08-25
  2017年蚌埠学院和美国特洛伊大学双本科...
  2017-07-20
  蚌埠学院2016年新生入学详解
  2016-07-29
  蚌埠学院2016年新生报到须知
  2016-07-26
   
  招生政策
  普通高等学校招生违规行为处理暂...
  2017-07-07
  教育部关于做好2017年普通高校招...
  2017-06-28
  安徽省高等学校招生委员会关于印...
  2017-04-20
  应征入伍宣传单
  2015-07-29
  安徽省高等学校招生委员会关于印...
  2015-04-18
  关于印发2014年安徽省普通高等学...
  2014-04-10
  安徽省教育厅关于严禁职业院校升...
  2014-02-03
  关于印发安徽省2013年普通高校普...
  2013-02-23