• http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713180490263135.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713621443233816.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713348014731396.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713299332586053.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713439177555059.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713940682855268.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713558718227989.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713889564969219.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713814423874792.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713612738943700.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713111327442559.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713199907915264.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713034160290704.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713938438583193.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713795020830772.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713142679204717.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713059431157648.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713006248962383.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713088828369814.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713391341745126.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713618157005745.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713365837835407.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713638160839292.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713839813207016.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713881794778985.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713913287630552.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713765191982725.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713266578390737.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713740209889751.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713103151789012.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713895189449576.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713894673638547.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713454282130127.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713246961575027.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713691783046365.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713020779976133.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713605524957644.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713292049831946.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713541829763339.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713179073744721.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713005664946240.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713647136465023.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713849952665671.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713112387057707.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713071813995736.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713585360669959.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713660795390872.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713262804005149.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713920747145865.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713664718094159.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713602758269941.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713707474881292.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713583501802965.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713760536948881.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713076286635437.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713378852009326.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713844638778353.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713401186286941.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713960657734947.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713513304078216.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713647948650316.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713694322841464.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713035332561064.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713339080857954.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713614912175038.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713883980284121.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713118600411509.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713158166135782.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713710124560865.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713325578707394.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713310409121289.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713074897924812.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713685044921602.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713568914189068.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713029971168667.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713710838300042.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713728534373627.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713135492592795.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713269161482043.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713013706936531.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713533541038425.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713866893727245.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713670088618225.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713885115020238.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713550469670582.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713556682361689.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713592281001691.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713495245930925.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713949348703251.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713141766999038.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713117648229804.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713249156558600.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713725574227712.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713404638216711.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713066751449374.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713916969842550.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713836001910030.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713881228287701.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713091405563014.html
 • http://www.bbs-bbxy.com/qyssr1/20180713973265445883.html
 •  
  公告栏
   
  通知
  2017“专升本”录取通知书发放第二次通...
  2017-05-26
  2017“专升本”录取通知书发放通知
  2017-05-19
  关于公布蚌埠学院2017年专升本各专业控...
  2017-04-26
  关于公布蚌埠学院2017年普通专升本招生...
  2017-04-20
  关于公布蚌埠学院2017年对口招生拟录取...
  2017-04-07
  关于公布2017年对口招生升学考试成绩的...
  2017-04-05
  关于安徽省2017年普通高等学校招生艺术...
  2016-12-23
  蚌埠学院2016年录取通知书发放通知(三...
  2016-08-19
   
  招生章程
  蚌埠学院2017年招生章程
  2017-06-11
  蚌埠学院2017年普通专升本招生章...
  2017-04-06
  2017年蚌埠学院面向中职毕业生对...
  2017-02-16
  安徽省2017年普通高等学校招生艺...
  2016-11-07
  蚌埠学院2016年招生章程
  2016-06-12
  蚌埠学院2016年普通专升本招生章...
  2016-02-26
  2016年蚌埠学院面向中职毕业生对...
  2016-02-03
  蚌埠学院2016年省外艺术类专业招...
  2016-01-12
   
   
  信息查询
  蚌埠学院2017年录取查询
  2017-07-19
  2017年蚌埠学院专升本考试成绩查...
  2017-04-20
  蚌埠学院2017年专升本招生考试申...
  2017-04-07
  2017年中职对口招生_市场营销成...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_食品科学与...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_计算机科学...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_学前教育成...
  2017-04-05
  2017年中职对口招生_机械设计制...
  2017-04-05
   
  历年资料
  蚌埠学院2016年招生计划及录取情况
  2017-06-11
  蚌埠学院2015年招生计划及录取数据
  2016-06-12
  蚌埠学院2015年各省录取情况
  2016-06-12
  蚌埠学院2014年各省文理科录取情况一览...
  2015-06-03
  蚌埠学院2014年各专业安徽省录取情况一...
  2015-06-03
  蚌埠学院2013年各专业录取情况一览表
  2014-03-20
  蚌埠学院2012年各专业录取情况一览表
  2013-05-01
  蚌埠学院2011年各专业录取情况一览表
  2012-03-22
   
  招生计划
  蚌埠学院2017年分省分专业招生计...
  2017-06-11
  2017年蚌埠学院面向中职毕业生对...
  2017-02-16
  蚌埠学院2016年分省分专业招生计...
  2016-06-12
  蚌埠学院2016年“专升本”招生计...
  2015-12-22
  蚌埠学院2015年分省分专业招生计...
  2015-06-16
  蚌埠学院2014年分省分专业招生计...
  2014-05-08
  蚌埠学院2013年分省分专业招生计...
  2013-05-06
  蚌埠学院2012年分省分专业招生计...
  2012-05-02
   
   
  友情链接
   
   
  考生问答
  蚌埠学院2017级新生报到须知
  2017-08-30
  蚌埠学院2017年秋季新生公寓用品配备一...
  2017-08-25
  2017年蚌埠学院和美国特洛伊大学双本科...
  2017-07-20
  蚌埠学院2016年新生入学详解
  2016-07-29
  蚌埠学院2016年新生报到须知
  2016-07-26
   
  招生政策
  普通高等学校招生违规行为处理暂...
  2017-07-07
  教育部关于做好2017年普通高校招...
  2017-06-28
  安徽省高等学校招生委员会关于印...
  2017-04-20
  应征入伍宣传单
  2015-07-29
  安徽省高等学校招生委员会关于印...
  2015-04-18
  关于印发2014年安徽省普通高等学...
  2014-04-10
  安徽省教育厅关于严禁职业院校升...
  2014-02-03
  关于印发安徽省2013年普通高校普...
  2013-02-23